Verditakst, verdivurdering og lånetakst

Verdi og lånetakst for bolig, fritidsbolig, leilighet, landbrukseiendom og næringseiendom

På grunnlag av takstmannens befaringog oppmåling av boligens areal utarbeides en rapport.  Denne inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.  En verdi og lånetakst er ingen tilstandsrapport.  Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker, skoler, barnehager etc. Det anbefales at det ved salg av bolig benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst.

Taksering av bolig, fritidsbolig, leilighet, landbrukseiendom, næringseiendom,primært i områdene Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Hadeland, Etnedal, Synnfjell og ellers i Oppland.

Verdivurdering forbolig, fritidsbolig, leilighet, næringseiendom og landbrukseiendom.

En verdivurdering for bolig, fritidsbolig, leilighet, næringseiendom og landbrukseiendomvil være en kortfattet vurdering av hvilken verdi eiendommen har på det åpne marked.En verdivurdering vil i stor grad være basert på objektive kriterier som størrelse, beliggenhet og standard. Verdivurderingen vil være basert på en vurdering av den aktuelle eiendom sett opp mot hva andre sammenlignbare eiendommer i området er solgt for den siste tiden. Verdivurderingen vil inneholde en redegjørelse for og en vurdering av eiendommens tilstand.

Taksering av bolig, fritidsbolig, leilighet, landbrukseiendom, næringseiendom, primært i områdene Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Hadeland, Etnedal, Synnfjell og ellers i Oppland.

© Copyright - Takst Innlandet