Reklamasjon

Reklamasjon ved eierskifte for bolig, fritidsbolig, leilighet, næringseiendom og landbrukseiendom  

Har du kjøpt eller solgt en eiendomog det er en mangel ved eiendommen, kan vi utarbeide en reklamasjonsrapport. En slik rapport går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet, samt foreta en nøye gjennomgang av tilgjengelig salgsdokumentasjon. Dette gjelder alle typer eiendom..

Taksering av bolig, fritidsbolig, leilighet, landbrukseiendom, næringseiendom,primært i områdene Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Hadeland, Etnedal, Synnfjell og ellers i Oppland.

© Copyright - Takst Innlandet