Byggelånsoppfølging for bolig, fritidsbolig, leilighet, næringseiendom og landbrukseiendom.

Finansieringsinstitusjoner som banker forlanger normalt byggelånsoppfølging i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.

Vi tilbyr en forhåndstakst, rapport ved tett bygg og rapport ved ferdig bygg.

Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå ”overbelastning” av byggelånskontoen og at det ikke faktureres for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen. Dette gjelder alle typer eiendommer som bolig, fritidsbolig, leilighet, næringseiendom og landbrukseiendom, primært i Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Hadeland, Etnedal, Synnfjell og ellers i Oppland.

Vi tilbyr byggelånsoppfølging og går gjennom tekniske detaljer ved objektet. Samsvarer ikke dette med leveransebeskrivelse følger vi opp dette med utførende leverandør.

Vi bistår også gjerne ved overtagelsesforretning slik at eventuelle feil eller mangler ved bygget kan påvises og du som kunde kan ta dette opp med entreprenør umiddelbart.

Byggelånsoppfølging gjennomføres med befaringer på byggeplass og eventuelt med møter etter betalingsintervallene til utførende entreprenør. Antall kontroller varierer ut fra størrelsen på prosjektet. 

Ta kontakt med oss via vår facebookside, eller benytt vårt kontaktside.

© Copyright - Takst Innlandet