Priser på taksering av eiendom

 • TILSTANDSRAPPORT OG BOLIGSALGSRAPPORT
 • Enebolig, fritidsbolig inntil 150 kvm, inkl to våtrom
 • Rekkehus, halvpart av tomannsbolig
 • Leilighet, (ikke inkl. fellesdeler, utvendige forhold)
 • Fritidsbolig uten vann og strøm
 • Tillegg over 150 kvm/ekstra boenhet/tilleggsbygg
 • Tillegg for mer enn våtrom
 • Tilleggsbygg som garasje, uthus osv. pris pr. stykk
 • Enkel energimerking
 • VERDI OG LÅNETAKST
 • Enebolig, rekkehus, fritidsbolig, leilighet, inntil 150 kvm
 • Tillegg over 150 kvm/ekstra boenhet
 • Tilleggsbygg som garasje, uthus osv. pris pr. stykk
 • Forhåndstakst
 • ANNET
 • Enkel verdivurdering bolig, fritidsbolig
 • Energirådgivning bolig/fritidsbolig
 • Byggelånsoppfølging/uavhengig kontroll/overtakelse av bolig
 • Byggesak, søknader etter medgått tid
 • Kjøring faktureres
 • Timepris
 • Fakturagebyr, EDR
 • Priser inkl. mva
 • 14 900,-
 • 12 000,-
 • 9 500,-
 • 11 500,-
 • 1 500,-
 • 1 500,-
 • 1 200,-
 • 625,-
 • Priser inkl. mva
 • 5 900,-
 • 1 000,-
 • 1 000,-
 • 5 900,-
 • Priser inkl. mva
 • 2 900,-
 • 11 400,-
 • På forespørsel
 • 1 500,-
 • 10,- pr. km.
 • 1 500,-
 • 250,-

Takst Innlandet utfører alle typer takstoppdrag i hele innlandet, hvor hovedoppdragene er tilstandsrapport av bolig, verdi- og lånetakst av eiendom, bolig, fritidsbolig og ubebygd tomt.

Vi utfører også verdivurdering, tilstandsanalyse, byggrådgivningstjenester og uavhengig kontroll i forbindelse med byggearbeider, samt energiimerking av bygg.

© Copyright - Takst Innlandet