Boligsalgsrapport eller tilstandsrapport

Boligsalgsrapport for bolig, fritidsbolig, leilighet

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål.
Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som gjør bolighandelen tryggere, men i denne blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. I tillegg inneholder boligsalgsrapporten en verditakst. Ved salg av bolig anbefaler Norges Takseringsforbund en boligsalgsrapport. Dette gir større trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.
Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges.For at rapporten skal være enkel å lese er det laget et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Takstmannen utfører visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.
En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Taksering av bolig, fritidsbolig, leilighet, landbrukseiendom, næringseiendom, primært i områdene Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Hadeland, Etnedal, Synnfjell og ellers i Oppland.

Tjenester

Kontakt oss gjerne!
Takst Innlandet AS
Ole Jonny Kalstad
Vest-Torpvegen 41, 2870 Dokka

Telefon: 909 50 0 03
E-post: post@takst-innlandet-ny.dev.cc

© Copyright - Takst Innlandet