Priser på taksering av eiendom

 • BOLIGSALGSRAPPORT
 • Enebolig/Fritidseiendom
 • Rekkehus og Tomannsboliger
 • Tilleggs bygg som garasje/uthus
 • VERDITAKST
 • Verdivurdering
 • Verdi- og lånetakst. Enebolig / Fritidseiendom / Rekkehus
 • Tilleggsbygg som garasje/uthus
 • TILSTANDSRAPPORT
 • Enebolig/Fritidsbolig/Rekkehus/Tomannsbolig
 • Leiligheter selveier/andel (ikke fellesdel/utvendig)
 • {{content-11}}
 • Timepris
 • EDR- dokumentavgift
 • Priser ink. mva
 • 9 800,-
 • 6 500,-
 • 1 000,-
 • Priser ink. mva
 • 2 250,-
 • 5 500,-
 • 500,-
 • Priser ink. mva
 • 9 000,-
 • 6 000,-
 • {{content-11}}
 • 1 190,-
 • 250,-

Ved lengre kjøreavstand kommer tillegg etter avtale.  Fakturagebyr tilkommer.

© Copyright - Takst Innlandet