Boligsalgsrapport eller tilstandsrapport

Boligsalgsrapport for bolig, fritidsbolig, leilighet

En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som gjør bolighandelen tryggere, men i denne blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. I tillegg inneholder boligsalgsrapporten en verditakst. Ved salg av bolig anbefaler Norges Takseringsforbund en boligsalgsrapport. Dette gir større trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

Taksering av bolig, fritidsbolig, leilighet, landbrukseiendom, næringseiendom, primært i områdene Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Hadeland, Etnedal, Synnfjell og ellers i Oppland.

Tjenester

© Copyright - Takst Innlandet